Udržateľnosť

Udržateľnosť – významná téma v inštitúte AllergoSan

Nachhaltigkeitslogo von AllergoSan

Inštitút AllergoSan si ako centrum pre výskum mikrobiómu stanovil za cieľ vyvíjať vedecké inovácie, ktoré sú zamerané na celkový systém človeka a prírody. To znamená, že pracujeme výlučne s látkami, ktoré nám poskytuje príroda. Je preto samozrejmé, že sa zaväzujeme chrániť a zachovávať tento základ našej práce.

Od obalov šetriacich zdroje až po cestu na pracovisko šetrnú ku klíme: analyzujeme vplyv našich činností, vyvíjame opatrenia a neustále pracujeme na hľadaní ešte lepších riešení pre životné prostredie a spoločnosť - spoločne môžeme významne prispieť!

V Inštitúte AllergoSan sme presvedčení, že trvalo udržateľný rozvoj našej planéty a zachovanie sveta, v ktorom stojí za to žiť vo vzájomnom rešpekte a spravodlivom zaobchádzaní, možno dosiahnuť len vtedy, ak podnikneme kroky na viacerých úrovniach. Preto sme vypracovali stratégiu udržateľnosti, v ktorej aktívne presadzujeme opatrenia v týchto oblastiach: environmentálnej, ekonomickej a sociálnej.

Zameriavame sa na tri piliere udržateľnosti

Zamestnanci a spoločnosť

Máme zodpovednosť voči všetkým, ktorí pre nás a s nami pracujú

Prečítajte si o tom viac
Ekonomická udržateľnosť

Naše podnikateľské aktivity sú zamerané aj na prospech budúcich generácií.

Prečítajte si o tom viac
Životné prostredie a zdroje

Ekologicky šetrné správanie znižuje emisie a šetrí prírodné zdroje.

Prečítajte si o tom viac