Podmínky účasti

Podmínky účasti

PODMÍNKY ÚČASTI A OCHRANY ÚDAJŮ INSTITUT ALLERGOSAN

Upozornění: Pro lepší čitelnost byl v této informaci o podmínkách účasti zvolen pouze mužský rod, podmínky se nicméně týkají všech pohlaví.

Pořadatelem této soutěže je Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, Gmeinstraße 13, A-8055 Graz, Rakousko (dále jen „Institut AllergoSan“).

Online soutěže institutu AllergoSan se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v Rakousku, Belgii, Dánsku, Německu, Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Monaku, Černé Hoře, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Švédsku, na Slovensku, ve Španělsku, v České republice, Maďarsku, Spojeném království nebo na Kypru (dále jen "účastníci"), s výjimkou všech zaměstnanců Institutu AllergoSan.

Účast v soutěži je bezplatná a probíhá výhradně prostřednictvím odkazu pro přihlášení zaslaného e-mailem odběratelům AllergoSan Newsletteru.

Pro úspěšnou účast v soutěži musí účastníci splnit následující podmínky: (1) jejich e-mailová adresa je v době účasti příjemcem newsletteru AllergoSan, (2) kliknout na odkaz pro přihlášení ve výše uvedeném e-mailu v dostatečném předstihu před datem uzávěrky a (3) uvést kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu).

Účastí v soutěži účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami účasti.

Při určování vítězů budou zohledněni pouze ti účastníci, kteří včas splnili všechny výše uvedené požadavky.

Příslušná cena bude udělena losováním dne 15. 03. 2023. Účast je možná pouze v době konání soutěže. Odkaz pro přihlášení lze použít pouze jednou pro jednu e-mailovou adresu.

 

Výhra

Vyhrát lze jednu z pěti hlavních cen v podobě ročního předplatného libovolného OMNi BiOTiC® produktu dle vlastní volby. Výherci hlavní ceny se stanou osoby vylosované 15. 03. 2023. O výhře budou informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli při účasti v soutěži, a poté mohou zaslat e-mail s informací o vybraném OMNi BiOTiC® produktu, o jehož roční předplatné mají zájem. Pokud výherce do čtyř týdnů od oznámení výhry e-mailem nevyjádří zájem o určitý produkt OMNi BiOTiC®, výhra propadá bez náhrady a nebude přidělena jinému účastníkovi.

Ti účastníci, jež nevyhrají první cenu, od nás obdrží jednorázový slevový kód na 118 Kč na svou další objednávku v našem e-shopu https://shop.omni-biotic.com/cs-cz.

Ceny budou zaslány na adresu uvedenou příslušným výhercem. Vyhlášení vítěze je bez záruky. Výměna za hotovost nebo převod cen není možný. Právní proces je vyloučen. Veškeré daně, cla a cestovní náklady hradí výherce.

Ochrana údajů je pro Institut AllergoSan samozřejmostí. Údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem a nebudou předávány třetím stranám. Účastník souhlasí s uchováváním údajů za účelem řádného průběhu soutěže. Účastníci, kteří Institutu AllergoSan neposkytnou výše uvedené informace v plném rozsahu, se soutěže nemohou zúčastnit. Účastníci rovněž souhlasí se zasíláním e-mailů od Institutu AllergoSan v rámci této soutěže.

Datum uzávěrky

Při určování výherců budou zohledněni pouze ti účastníci, kteří splňují tyto podmínky účasti a ochrany údajů a hlavně poskytli Institutu AllergoSan správné požadované kontaktní údaje. Používání různých jmen nebo e-mailových účtů jedním a týmž účastníkem není povoleno. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže.

Vyloučení ze soutěže

Zakázaný obsah od účastníků bude odstraněn bez předchozího upozornění. Institut AllergoSan je oprávněn vyloučit tyto účastníky ze soutěže a vyhrazuje si právo podniknout právní kroky. Pokud jsou splněny podmínky pro vyloučení, mohou být výhry následně odebrány nebo požadovány k navrácení. Vyloučení z oprávněných důvodů nezakládá žádné nároky vyloučených účastníků vůči Institutu AllergoSan.

Právo na změnu

Institut AllergoSan si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky účasti, přerušit nebo ukončit soutěž nebo slosování zcela nebo částečně bez udání důvodů a bez předchozího upozornění (např. v případě technických závad, z právních důvodů, v případě zneužití), pokud nelze zaručit řádné zpracování. Institut AllergoSan neručí za vyšší moc, stálou dostupnost stránky soutěže ani za jiné technické poruchy. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, nemá to vliv na právní platnost ostatních podmínek účasti. Nahradí se ustanovením, které se nejvíce blíží účelu neplatného ustanovení.

Právní a soudní příslušnost

V rozsahu povoleném zákonem je v užití rakouské právo s vyloučením kolizních norem. Místem příslušnosti je Graz, okres Puntigam, Rakousko.

 

Kontakt a impressum

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13, 8055 Graz, Rakousko

Tel.: +43 316 405 305

E-mail: info@allergosan.at

Impressum: https://shop.omni-biotic.com/cs-cz/policies/legal-notice

 

Zásady ochrany osobních údajů účastníka

Výslovně a prokazatelně souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa), mohou být uchovávány a zpracovávány následujícími společnostmi pro účely uvedené níže: 1. AllergoSan Deutschland (privat) GmbH, 2. Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH a 3. Společnostmi koncernu přidruženými k výše uvedeným společnostem, jakož i těmi zdravotnickými společnostmi, které jsou pod dohledem nebo které podporuje jedna ze společností uvedených v bodech 1 až 3 (v tomto případě průběžně aktualizované na https://shop.omni-biotic.com/cs-cz/policies/privacy-policy). Odvolání je možné kdykoli s platností do budoucna e-mailem na adresu datenschutz@allergosan.at. Souhlasím také s tím, že tyto osobní údaje budou zpracovávány elektronicky i manuálně, a to pro účely organizační a odborné správy za účelem budoucích vědeckých informací, informací o akcích a produktech a pro další marketingové účely.

V souladu se zákazem vázaných nabídek podle práva EU se můj souhlas považuje za výslovný souhlas se zasíláním elektronické pošty (a to samostatně) pouze tehdy, pokud je v souladu se zpracováním údajů pro účely registrace k odběru newsletteru nastavena samostatně implementovaná funkce "double-opt-in" zaškrtnutím odpovídajícího políčka.

V souvislosti s informační povinností dle zákona o ochraně údajů beru na vědomí prohlášení o ochraně údajů uvedené na adrese https://shop.omni-biotic.com/cs-cz/policies/privacy-policy.