Zásady vrácení peněz

Zásady vrácení peněz

Právo na odvolání

1. Pokyny k odvolání

Jako spotřebitel máte při uzavírání obchodní smlouvy na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které vám vysvětlíme níže:

Právo na odvolání

Máte právo ostoupit od smlouvy do 30 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali výrobky do svého vlastnictví.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tomto rozhodnutí informovat jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzor formuláře pro odvolání, což však není podmínkou.

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: oesterreich@allergosan.com

Pro dodržení odvolací lhůty postačí sdělení o uplatnění práva na odvolání, které odešlete před koncem lhůty pro odvolání.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů způsobených tím, že jste si zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Pokud jste si objednali více produktů a uplatníte své zákonné právo na odstoupení od smlouvy pouze u části produktů, musíte uhradit částku nákladů na dopravu, která by byla splatná, pokud byste si objednali pouze produkty, které vám zůstaly. Částku vám vrátíme stejným způsobem platby, jaký jste použili při původní transakci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Za vrácení peněz vám nebude v žádném případě účtován poplatek. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme výrobky nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste výrobky odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Výrobky musíte vrátit nebo zaslat neprodleně a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy, na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: cesko@allergosan.com

Lhůta je dodržena, pokud produkty odešlete před koncem 30denní lhůty. Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy nebo na odvolání je vyloučeno, pokud byla v případě zapečetěných výrobků pečeť po doručení poškozena a/nebo odstraněna.

V případě odstoupení od smlouvy nesete přímé náklady pro navrácení zboží; to platí pro navrácení zboží v rámci Rakouska a zejména pro navrácení ze zahraničí; i v tomto případě nesete přímé náklady na vrácení.

Případnou ztrátu hodnoty výrobků musíte uhradit pouze tehdy, pokud tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku vámi prováděné manipulace, která není nutná pro kontrolu kvality, vlastností a funkčnosti výrobků.

KONEC POKYNŮ K ODVOLÁNÍ

2. VZOR formuláře pro odvolání

(Přejete-li si odstoupit od smlouvy, můžete vyplnit tento formulář a zaslat jej nazpět.)

Komu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: oesterreich@allergosan.com

  1. Já/My (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou/námi (*), kterou jsem uzavřel při nákupu následujících výrobků.
  2. Objednáno dne (*)/převzato dne (*)
  3. Jméno zákazníka (zákazníků)
  4. Adresa zákazníka (zákazníků)
  5. Podpis zákazníka (zákazníků) (pouze při písemném kontaktu)
  6. Datum

(*) Nehodící se vyškrtněte

3. POTVRZENÍ O PŘIJETÍ

Odvolání je nyní možné pouze prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu, faxu, e-mailu - viz výše právní vzor).

4. ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY

Uplatníte-li své právo na odstoupení od smlouvy, nesete jako spotřebitel obvyklé náklady na vrácení objednaných výrobků.