Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení.
Tyto informace popisují, jakým způsobem společnost Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, s ní propojené podniky azdravotnické společnosti, o které se stará nebo které podporuje některá z těchto společností („my“), zpracovávají od vás získané osobní údaje a osobní zájmy („osobní údaje“).

1. Zpracování Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete v případě, že s námi uzavíráte smlouvu (např. nákup některého z našich produktů) nebo se na nás obracíte s dotazem (např. otázka týkající se výrobku nebo na základě osobního zájmu) používáme v případě, že nemáme k dispozici souhlas pro další zpracování těchto osobních údajů, výhradně k účelům, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zodpovězení vašeho dotazu (článek 6, odst.1, písm. b) GDPR - obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů). Pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR, použijeme vaše osobní údaje, které jste nám dali spolu s tímto souhlasem k dispozici, také k jiným účelům, jako například k zasílání vědeckých informací v newsletteru atd. Přesný účel využití přitom vždy vyplývá z příslušného vyjádření souhlasu. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů je dobrovolný a můžete ho bez jakýchkoli negativních důsledků pro sebe odepřít. Odvolání vašeho souhlasu je možné kdykoli, přičemž však upozorňujeme na to, že i po tomto odvolání můžeme pokračovat ve zpracovávání osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smluv nebo zákonných povinností. Vaše osobní údaje můžeme právoplatně zpracovávat až do okamžiku doručení vašeho odvolání.
V případě odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nebudete nijak znevýhodněni a již vám nebudeme zasílat žádné reklamní informace.

2. Předávání Vašich osobních údajů příjemcům

Vaše osobní údaje jsou předávány podnikům, které jsou s námi propojeny, jakož i zdravotnickým společnostem, o které se staráme nebo je podporujeme, které jsou uvedeny ve vašem vyjádření souhlasu (tyto jsou průběžně aktualizovány na adrese www.allergosan.at/datenschutz ). Také tyto podniky a společnosti smějí zpracovávat vaše osobní údaje pouze v rozsahu, s jakým jste souhlasili.
Kromě toho zadáváme jednotlivá zpracování osobních údajů externím poskytovatelům. Těmto takzvaným zakázkovým zpracovatelům jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro poskytování jejich služby. Na zakázkové zpracovatele se rovněž vztahují přísná pravidla vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a jsou vázáni účelem zpracování, který jim smluvně zadáme, takže nesmějí vaše osobní údaje používat k jiným účelům. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme zakázkovým zpracovatelům uvedeným níže: • námi využívaní poskytovatelé IT služeb (např. úložiště) • poskytovatelé logistických služeb (např. balíková služba) • poskytovatelé komunikačních služeb (např. zasílání faxů, dopisů) • úvěrové a bankovní instituce za účelem vyřizování plateb • daňoví poradci • právní zástupci, příp. soudy v případě právních záležitostí Mnozí z těchto příjemců se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje předáváme pouze do zemí, ohledně nichž komise EU rozhodla, že disponují přiměřenou úrovní ochrany osobních údajů, srovnatelnou s EU („Privacy Shield“).
Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně ke komerčnímu používání, pokud toto předání výslovně neodsouhlasíte ve zvláštním prohlášení.

3. Doba uchovávání

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kterou budeme rozumně považovat za nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů a kterou povolují platné právní předpisy. V každém případě vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou existují zákonné povinnosti uchovávání nebo ještě neuplynuly promlčecí lhůty pro případné právní nároky.

4. Zpracování údajů

Ukládání přístupových údajů v souborech protokolu serveruNaše webové stránky (aktuálně uvedené na adrese www.allergosan.at/datenschutz) můžete navštívit, aniž byste nám poskytli jakékoli osobní údaje. V takzvaných souborech protokolu serveru ukládáme pouze přístupové údaje, jako je název požadovaného souboru, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a poskytovatel, který o ně požádal. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení našich služeb a neumožňují nám vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Bez vaší aktivní účasti nejsou na těchto stránkách zpracovávány žádné osobní údaje. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa), děje se tak vždy dobrovolně a vyžaduje to aktivní vyplnění a odeslání formuláře. Tyto údaje slouží pouze k přímému zasílání informací z naší strany, které si výslovně vyžádáte (přesný účel použití vyplývá z příslušného prohlášení o souhlasu).

b. Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje použity pouze ke zpracování vašeho dotazu a nebudou dále zpracovávány bez vašeho výslovného souhlasu.

c. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookieNaše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu. Cookies používáme proto, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá a odpovídala vašim zájmům. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení souborů cookie informoval a vy jste to povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

d. Nástroje webové analýzy

Naše webové stránky využívají funkce různých služeb webové analýzy, které vám popisujeme níže. V každém případě jsme s poskytovateli uzavřeli příslušnou smlouvu o pověřeném zpracování údajů. Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) DSGVO. Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je zlepšování naší nabídky a našich webových stránek.

i. Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek jejich uživateli. Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována (vymazáním posledních 8 bitů). To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace. Takto vytvořené informace jsou přeneseny na server poskytovatele a tam uloženy. Google tyto informace používá naším jménem mimo jiné k vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek a k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Uživatelské údaje se u společnosti Google uchovávají po dobu 50 měsíců. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se soubory cookie neukládaly. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

ii. Google AdWords

Používáme Google AdWords, analytickou službu od společnosti Google, a její součástí je sledování konverzí. Služba Google AdWords umístí na vaše koncové zařízení takzvaný "konverzní soubor cookie", když kliknete na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Informace získané prostřednictvím souborů cookie pro sledování konverzí slouží k sestavování statistik, díky nimž se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu umístěnou společností Google a navštívili stránku označenou značkou pro sledování konverzí.

Kromě sledování konverzí používáme také remarketing, publika společných zájmů, vlastní publika společných zájmů, publika připravená ke koupi, podobná publika a demografické a geografické cílení.

Funkce remarketingu společnosti Google nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již navštívili naše webové stránky, a prezentovat jim naši reklamu podle jejich zájmů. Služba Google AdWords také využívá chování uživatelů na webových stránkách v reklamní síti Google ("display network") za posledních 30 dní a kontextový vyhledávač k určení společných zájmů a charakteristik uživatelů našich webových stránek. Na základě těchto informací pak AdWords vyhledává nové potenciální zákazníky pro marketingové účely, jejichž zájmy a charakteristiky jsou podobné zájmům a charakteristikám uživatelů našich webových stránek.

Více informací o podmínkách používání a ochraně údajů v rámci Google AdWords naleznete na http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

iii. Hotjar

Používáme software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa) ke zlepšení uživatelského prostředí na našich webových stránkách. Software Hotjar nám umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, výška rolování atd.) na našich webových stránkách. Za tímto účelem Hotjar nastavuje soubory cookie na koncová zařízení uživatelů a může ukládat údaje o uživateli, jako jsou informace o prohlížeči, operačním systému, délce času stráveného na stránce atd. Tyto údaje se ukládají v počítači uživatele. Další informace o zpracování dat společností Hotjar naleznete na adrese www.hotjar.com/privacy.

iV. HubSpot

Pro různé účely používáme také službu HubSpot. HubSpot je softwarová společnost z USA s pobočkou v Irsku. Kontaktní osoba: Mgr: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, tel.: +353 1 5187500 HubSpot je integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Mezi ně patří např: Naše služba registrace umožňuje návštěvníkům našich webových stránek dozvědět se více o naší společnosti, stáhnout si obsah a poskytnout své kontaktní údaje a další demografické informace. Tyto informace, stejně jako obsah našich webových stránek, jsou uloženy na serverech provozovaných naším softwarovým partnerem HubSpot. Můžeme je použít ke kontaktování návštěvníků našich webových stránek a ke zjištění, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Na všechny informace, které shromažďujeme, se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Všechny shromážděné informace používáme výhradně k optimalizaci našich marketingových opatření.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot: 
https://legal.hubspot.com/privacy-policy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Další informace od společnosti HubSpot týkající se předpisů EU o ochraně osobních údajů naleznete zde: 
https://legal.hubspot.com/data-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Další informace od společnosti HubSpot týkající se souborů cookie naleznete zde:
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

V rámci optimalizace našich marketingových opatření mohou být prostřednictvím Hubspotu shromažďovány a zpracovávány zejména následující údaje:

 • Geografická poloha
 • Typ prohlížeče
 • Informace o navigaci
 • Adresa URL odkazu
 • Údaje o výkonu
 • Informace o používání aplikace
 • Údaje o mobilních aplikacích
 • Pověření k odběru služby HubSpot
 • Soubory zobrazené na webu
 • Názvy domén
 • Zobrazené stránky
 • Souhrnné využití
 • Verze operačního systému
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Identifikátor zařízení
 • Doba trvání návštěvy
 • Odkud byla aplikace stažena
 • Operační systém
 • Události, ke kterým došlo v rámci aplikace
 • Doba přístupu
 • Údaje o toku kliknutí
 • Model a verze zařízení

Kromě toho budeme v budoucnu využívat HubSpot také k poskytování kontaktních formulářů. Přitom používáme službu HubSpot k poskytování online formulářů. Za tímto účelem předáváme vaše údaje společnosti HubSpot, která je zpracovává výhradně naším jménem. Viz příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů pro "HubSpot". V této souvislosti upozorňujeme: Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů, mohou být osobní údaje předány poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Bezpečnost přenosu je pravidelně zajišťována prostřednictvím tzv. standardních doložek o ochraně osobních údajů, které zaručují, že zpracování osobních údajů podléhá takové úrovni zabezpečení, která odpovídá úrovni GDPR. Pokud standardní doložky o ochraně osobních údajů nejsou dostatečnou zárukou pro stanovení odpovídající úrovně zabezpečení, považuje se vaše potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci kontaktních formulářů za souhlas ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO, který odůvodňuje předání údajů do třetích zemí.

Pokud si nepřejete, aby byly výše uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím společnosti Hubspot, můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout nebo jej odvolat s účinností do budoucna. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou k dosažení účelu potřebné.

V. Active Campain

Pro různé účely používáme také službu ActiveCampaign. ActiveCampaign je softwarová společnost z USA s pobočkou v Irsku. Kontaktní osoba: Mgr: ActiveCampaign, Inc, 1 N Dearborn St, 5th Floor, Chicago, Illinois 60602, USA. ActiveCampaign je integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Mezi ně patří např: E-mailový marketing, reporting, správa kontaktů (např. segmentace uživatelů a CRM), vstupní stránky a kontaktní formuláře.

Naše služba registrace umožňuje návštěvníkům našich webových stránek dozvědět se více o naší společnosti, stáhnout si obsah a poskytnout své kontaktní údaje a další demografické informace. Tyto informace, stejně jako obsah našich webových stránek, jsou uloženy na serverech provozovaných naším softwarovým partnerem ActiveCampaign. Můžeme je použít ke kontaktování návštěvníků našich webových stránek a ke zjištění, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Na všechny informace, které shromažďujeme, se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Všechny shromážděné informace používáme výhradně k optimalizaci našich marketingových opatření.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti ActiveCampaign:
https://www.ActiveCampaign.com/legal/privacy-policy

Další informace od společnosti ActiveCampaign týkající se předpisů EU o ochraně osobních údajů:
https://www.ActiveCampaign.com/legal/gdpr-updates/privacy-shield

Další informace o souborech cookie používaných společností ActiveCampaign najdete zde:
https://www.ActiveCampaign.com/legal/cookie-policy V rámci optimalizace našich marketingových opatření mohou být prostřednictvím ActiveCampaign shromažďovány a zpracovávány zejména následující údaje:
 • Geografická poloha
 • Typ prohlížeče
 • Informace o navigaci
 • Odkazující adresa URL
 • Údaje o výkonu
 • Informace o používání aplikace
 • Údaje o mobilních aplikacích
 • Pověření k odběru služby ActiveCampaign
 • Soubory zobrazené na webu
 • Názvy domén
 • Zobrazené stránky
 • Souhrnné využití
 • Verze operačního systému
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Identifikátor zařízení
 • Doba trvání návštěvy
 • Odkud byla aplikace stažena
 • Operační systém
 • Události, ke kterým došlo v rámci aplikace
 • Doba přístupu
 • Údaje o toku kliknutí
 • Model a verze zařízení

Kromě toho budeme v budoucnu používat ActiveCampaign k poskytování kontaktních formulářů. Službu ActiveCampaign používáme k poskytování online formulářů. Za tímto účelem předáváme vaše údaje společnosti ActiveCampaign, která je zpracovává výhradně naším jménem. Viz příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů pro "ActiveCampaign". V této souvislosti upozorňujeme: Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů, mohou být osobní údaje předány poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Bezpečnost přenosu je pravidelně zajišťována tzv. standardními doložkami o ochraně osobních údajů, které zaručují, že zpracování osobních údajů podléhá úrovni zabezpečení odpovídající úrovni GDPR. Pokud standardní doložky o ochraně osobních údajů nejsou dostatečnou zárukou pro stanovení odpovídající úrovně zabezpečení, považuje se vaše potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci kontaktních formulářů za souhlas ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO, který odůvodňuje předání údajů do třetích zemí.

Pokud si nepřejete, aby byly výše uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím ActiveCampaign, můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout nebo odvolat s účinností do budoucna. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou k dosažení účelu potřebné.

VI. Facebook

Na našich webových stránkách používáme Facebook pixel od společnosti Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irsko ("Facebook").

Pro tento účel jsme na našich webových stránkách implementovali kód. Facebook pixel je kousek kódu v jazyce JavaScript, který načítá soubor funkcí, které umožňují společnosti Facebook sledovat vaše uživatelské akce, pokud jste na naše webové stránky přišli prostřednictvím reklamy na Facebooku.

Například při nákupu produktu na našich webových stránkách se spustí pixel Facebooku a uloží vaše akce na našich webových stránkách do jednoho nebo více souborů cookie. Tyto soubory cookie umožňují společnosti Facebook porovnat vaše uživatelské údaje (údaje o zákazníkovi, jako je IP adresa, ID uživatele) s údaji o vašem účtu na Facebooku. Pomocí Facebook pixelu je možné, aby Facebook na jedné straně určil návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "Facebook ads"). V souladu s tím používáme Facebook pixel k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku. Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. To nám umožňuje dále vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že sledujeme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. konverze). Shromážděné údaje jsou anonymní a nejsou pro nás viditelné a mohou být použity pouze v souvislosti s umístěním reklamy.

Pomocí Facebook Pixels lze naše reklamní opatření (souhrnně) lépe přizpůsobit vašim přáním a zájmům. Uživatelům Facebooku se tak - za předpokladu, že povolili personalizovanou reklamu - zobrazuje vhodná reklama. Kromě toho Facebook využívá shromážděné údaje pro účely analýzy a vlastní reklamy. V závislosti na interakci nebo individuálním chování uživatele jsou na našich webových stránkách nastaveny různé soubory cookie.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete si nastavení reklam sami změnit na adrese:
https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen
Pokud nejste uživatelem Facebooku, můžete v zásadě spravovat svou online reklamu založenou na používání na adrese:https://www.youronlinechoices.com

Facebook zpracovává vaše údaje mimo jiné také v USA. Rádi bychom upozornili, že podle stanoviska Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro předávání údajů do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Jako základ pro zpracování údajů u příjemců se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo předání údajů tamtéž používá Facebook tzv. standardní smluvní doložky (= čl. 46. odst. 2 a 3 DSGVO). Prostřednictvím těchto doložek se společnost Facebook zavazuje, že při zpracování vašich příslušných údajů bude přiměřeně dodržovat evropskou úroveň ochrany údajů, a to i v případě, že jsou údaje ukládány, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a příslušné standardní smluvní doložky najdete mimo jiné zde: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Podmínky zpracování údajů společnosti Facebook, které jsou v souladu se standardními smluvními doložkami, najdete na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.


Pokud se chcete dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, doporučujeme vám přečíst si vlastní zásady společnosti na adrese:
https://www.facebook.com/policy.php

Na našich webových stránkách používáme také rozhraní Facebook Conversions API, nástroj pro sledování událostí na straně serveru. Poskytovatelem služby je americká společnost Meta Platforms Inc. Za evropský region odpovídá společnost Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Společnost Facebook zpracovává vaše údaje mimo jiné také v USA. Rádi bychom znovu upozornili, že podle stanoviska Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro předávání údajů do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Jako základ pro zpracování údajů u příjemců nacházejících se ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo předání údajů tamtéž používá Facebook tzv. standardní smluvní doložky (= čl. 46. odst. 2 a 3 DSGVO). Standardní smluvní doložky (Standard Contractual Clauses, SCC) jsou šablony poskytované Komisí EU a mají zajistit, aby vaše údaje splňovaly evropské standardy ochrany údajů i v případě, že jsou předávány do třetích zemí (např. USA) a tam ukládány. Prostřednictvím těchto doložek se společnost Facebook zavazuje, že při zpracování vašich příslušných údajů bude dodržovat evropskou úroveň ochrany údajů, i když jsou tyto údaje uloženy, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a příslušné standardní smluvní doložky najdete mimo jiné zde:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Podmínky zpracování údajů na Facebooku, které jsou v souladu se standardními smluvními doložkami, najdete na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessingVíce informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím rozhraní API pro konverzaci na Facebooku naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese
https://www.facebook.com/about/privac

e. E-mailová reklama s přihlášením k newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné pro tento účel nebo vámi zvlášť poskytnuté k tomu, abychom vám na základě vašeho souhlasu pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO.
Odhlášení odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru. Po odhlášení z odběru vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

5. Vaše práva v souvislosti s Vašimi údaji

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo (s výhradou požadavků platných právních předpisů) mimo jiné na následující:

 • Vyžádat si informace o tom, zda a jaké údaje o vás uchováváme, a obdržet kopie těchto údajů
 • Požadovat opravu nebo doplnění vašich údajů, které jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou zpracovávány v souladu se zákonem,
 • Požádat o vymazání vašich údajů, pokud neexistuje zákonem uznaný důvod proti vymazání (zákonné lhůty pro uchovávání),
 • Požádat nás o omezení zpracování vašich údajů za následujících podmínek:
 • Popíráte přesnost svých osobních údajů,
 • Požadujete, abychom místo vymazání omezili používání nezákonně zpracovávaných údajů,
 • Zpracovávané údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků,pokud uplatníte své právo vznést námitku, po dobu vyjasnění, zda oprávněné důvody vyžadují další zpracování údajů,
 • Vznést za určitých okolností námitku proti zpracování vašich údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním (tím nebude dotčena zákonnost zpracování údajů, které jsme provedli do okamžiku odvolání),
 • Požádat o přenos údajů
 • Znát totožnost třetích stran, kterým budou vaše údaje předány
 • Podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.


  VI. Facebook