Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení.

Tyto informace popisují, jakým způsobem společnost Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, s ní propojené podniky a zdravotnické společnosti, o které se stará nebo které podporuje některá z těchto společností („my“), zpracovávají od vás získané osobní údaje a osobní zájmy („osobní údaje“).

1. Zpracování Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete v případě, že s námi uzavíráte smlouvu (např. nákup některého z našich produktů) nebo se na nás obracíte s dotazem (např. otázka týkající se výrobku nebo na základě osobního zájmu) používáme v případě, že nemáme k dispozici souhlas pro další zpracování těchto osobních údajů, výhradně k účelům, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zodpovězení vašeho dotazu (článek 6, odst.1, písm. b) GDPR - obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR, použijeme vaše osobní údaje, které jste nám dali spolu s tímto souhlasem k dispozici, také k jiným účelům, jako například k zasílání vědeckých informací v newsletteru atd. Přesný účel využití přitom vždy vyplývá z příslušného vyjádření souhlasu. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů je dobrovolný a můžete ho bez jakýchkoli negativních důsledků pro sebe odepřít.

Odvolání vašeho souhlasu je možné kdykoli, přičemž však upozorňujeme na to, že i po tomto odvolání můžeme pokračovat ve zpracovávání osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smluv nebo zákonných povinností. Vaše osobní údaje můžeme právoplatně zpracovávat až do okamžiku doručení vašeho odvolání.

V případě odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nebudete nijak znevýhodněni a již vám nebudeme zasílat žádné reklamní informace.

2. Předávání Vašich osobních údajů příjemcům

Vaše osobní údaje jsou předávány podnikům, které jsou s námi propojeny, jakož i zdravotnickým společnostem, o které se staráme nebo je podporujeme, které jsou uvedeny ve vašem vyjádření souhlasu (tyto jsou průběžně aktualizovány na adrese www.allergosan.at/datenschutz ). Také tyto podniky a společnosti smějí zpracovávat vaše osobní údaje pouze v rozsahu, s jakým jste souhlasili.
Kromě toho zadáváme jednotlivá zpracování osobních údajů externím poskytovatelům. Těmto takzvaným zakázkovým zpracovatelům jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro poskytování jejich služby. Na zakázkové zpracovatele se rovněž vztahují přísná pravidla vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a jsou vázáni účelem zpracování, který jim smluvně zadáme, takže nesmějí vaše osobní údaje používat k jiným účelům.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme zakázkovým zpracovatelům uvedeným níže:

 • námi využívaní poskytovatelé IT služeb (např. úložiště)
 • poskytovatelé logistických služeb (např. balíková služba)
 • poskytovatelé komunikačních služeb (např. zasílání faxů, dopisů)
 • úvěrové a bankovní instituce za účelem vyřizování plateb
 • daňoví poradci
 • právní zástupci, příp. soudy v případě právních záležitostí

Mnozí z těchto příjemců se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje předáváme pouze do zemí, ohledně nichž komise EU rozhodla, že disponují přiměřenou úrovní ochrany osobních údajů, srovnatelnou s EU („Privacy Shield“).

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně ke komerčnímu používání, pokud toto předání výslovně neodsouhlasíte ve zvláštním prohlášení.

3. Doba uložení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, kterou na základě svého rozumného uvážení považujeme za nezbytnou pro dosažení výše uvedených cílů a na základě toho, co připouštějí platné právní předpisy. Vaše osobní údaje vždy uchováváme, dokud to vyžadují zákonné požadavky na archivaci nebo dokud nevyprší promlčecí lhůta ve vztahu k potenciálním právním nárokům.

4. Zpracování osobních údajů při používání našich webových stránek

a. Ukládání přístupových dat do souborů protokolu serveru

Naše webové stránky (v současné době provozované na adrese www.allergosan.at/datenschutz) můžete navštívit, aniž byste uváděli jakékoli informace ke své osobě. Ukládáme pouze přístupová data v tzv. souborech protokolu serveru, jako např. jméno požadovaného souboru, datum a čas načtení, přenesené množství dat a poskytovatele, jehož prostřednictvím je o data žádáno. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezporuchového provozu stránek a ke zlepšení naší nabídky a neumožňují nám vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Bez vašeho aktivního přičinění nejsou prostřednictvím těchto stránek zpracovávány žádné vaše osobní údaje. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa), vždy to probíhá na dobrovolné bázi a vyžaduje to aktivní vyplnění a odeslání formuláře. Tyto údaje slouží pouze k přímému zasílání informací, které jste výslovně požadovali (přesný účel použití vyplývá z příslušného vyjádření souhlasu).

b. Kontakt s námi

Pokud s námi navážete spojení prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, budou vámi uvedené údaje použity výhradně ke zpracování vašeho dotazu a bez vašeho explicitního souhlasu nebudou dále zpracovávány.

c. Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé datové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto soubory nezpůsobují žádné škody. Používáme je k zajišťování uživatelské přívětivosti naší nabídky a k tomu, aby tato odpovídala vašim zájmům. Jednotlivé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám opětovně rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si toto nepřejete, můžete nastavit váš prohlížeč tak, že Vás bude informovat o ukládání souborů cookie a vy je budete moci povolit vždy v konkrétním případě. V případě zakázání ukládání souborů cookie může být omezena funkčnost našich webových stránek.

d. Nástroje webové analýzy

Naše webové stránky používají funkce různých služeb webové analýzy, které vám následně popíšeme. S jejich poskytovateli jsme vždy uzavřeli příslušnou smlouvu o zakázkovém zpracovávání osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96, odst. 3 TKG (telekomunikačního zákona), stejně jako článku 6, odst. 1, písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) nařízení GDPR. Naším cílem ve smyslu GDPR (oprávněným zájmem) je zlepšení naší nabídky a naší webové prezentace.

i. Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek jejími uživateli. Je zaznamenávána vaše IP adresa, která je však obratem pseudonymizována (vymazáním posledních 8 bitů). Poté je možné již pouze hrubé určení vaší polohy. Takto vygenerované informace jsou přeneseny na server poskytovatele, kde jsou uloženy. Google používá tyto informace z našeho pověření, např. na vyhodnocování způsobu, jakým používáte naše webové stránky a na sestavování zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách. Uživatelské údaje společnost Google uchovává po dobu 50 měsíců. Tomuto můžete zamezit nastavením svého prohlížeče tak, aby se neukládaly žádné soubory cookie. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných prostřednictvím souborů cookie, které se vztahují k vašemu používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakožto i zpracovávání těchto údajů touto společností tím způsobem, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stáhnete a nainstalujete dostupný zásuvný modul prohlížeče. Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, příp. https://www.google.de/intl/de/policies/.

ii. Google AdWords

Používáme Google AdWords, analytickou službu společnosti Google, a v jejím rámci tzv. conversion tracking (měření konverze). Tato služba umožňuje umístit na vaše koncové zařízení soubor označovaný jako „conversion cookie“, jestliže kliknete na reklamu aktivovanou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí svoji platnost po 30 dnech a neslouží ke ztotožnění osoby. Pokud navštívíte určitou stránku v rámci našich webových stránek, poznáme při tom, že jste klikli na danou reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Informace získané pomocí souborů converse cookie slouží k sestavování statistik, jejichž prostřednictvím zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu umístěnou společností Google a načetli tak stránku obsahující značku pro měření konverze.

Kromě funkce conversion tracking používáme také funkce remarketingu, cílových skupin se společnými zájmy, uživatelsky definovaných cílových skupin se společnými zájmy, cílových skupin ochotných nakupovat, podobných cílových skupin, stejně jako demografického a geografického cílení.

Díky funkci remarketingu od společnosti Google dokážeme podchytit uživatele, kteří již naše webové stránky navštívili a můžeme jim tak zobrazovat naši reklamu podle jejich zájmů. Google AdWords navíc na základě uživatelského chování na webových stránkách v reklamní síti společnosti Google („display network“) v posledních 30 dnech a s pomocí kontextového vyhledávače zjišťuje, jaké společné zájmy a charakteristiky vykazují uživatelé našich webových stránek. Na základě těchto informací poté služba AdWords vyhledává nové potenciální zákazníky pro marketingové účely, jejichž zájmy a charakteristiky se podobají těm, které mají uživatelé našich webových stránek.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google AdWords najdete na adrese http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

iii. Hotjar

Pro zlepšení uživatelské zkušenosti při návštěvě na našich webových stránkách používáme software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Prostřednictvím tohoto softwaru jsme schopni měřit a vyhodnocovat uživatelské chování (pohyby myší, klikání, výška rolování atd.). Za tímto účelem umisťuje Hotjar na koncová zařízení uživatele soubory cookie a dokáže ukládat údaje uživatelů, jako např. informace o prohlížeči, operačním systému, době setrvání atd. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů softwarem Hotjar najdete na adrese www.hotjar.com/privacy.

iV. HubSpot

Z různých důvodů používáme také službu HubSpot. HubSpot je americká softwarová společnost s pobočkou v Irsku. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, Tel: +353 1 5187500. HubSpot je integrované softwarové řešení, které nám umožňuje pokrýt různé oblasti online marketingu. Mezi ně patří např. e-mailový marketing, publikování a reporting na sociálních sítích, reporting, správa kontaktů (např. segmentace uživatelů a CRM), vstupní stránky (landing pages) a kontaktní formuláře.

Naše registrační služba umožňuje návštěvníkům našich webových stránek dozvědět se více o naší společnosti, stahovat obsah a zpřístupnit své kontaktní údaje a další demografické informace. Tyto informace a obsah našich webových stránek se ukládají na servery našeho softwarového partnera, společnosti HubSpot. Mohou být použity k navázání kontaktu s návštěvníky našich webových stránek a ke zjišťování, které ze služeb naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Na všechny námi shromážděné informace se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Všechny shromážděné informace používáme výhradně k optimalizaci našich marketingových opatření.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot v EU: https://legal.hubspot.com/data-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Další informace o souborech cookie používaných společností HubSpot najdete na adrese: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

V rámci snahy o optimalizaci našich marketingových opatření může společnost HubSpot shromažďovat a zpracovávat zejména následující údaje:

 • Zeměpisná poloha
 • Typ prohlížeče
 • Informace o navigaci
 • Adresa URL odkazu
 • Údaje o výkonu
 • Informace o používání aplikace
 • Údaje o mobilní aplikaci
 • Informace o registraci pro službu předplatného HubSpot
 • Lokálně zobrazené soubory
 • Název domény
 • Zobrazené stránky
 • Agregované použití
 • Verze operačního systému
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Identifikace zařízení
 • Doba trvání návštěvy
 • Odkud byla aplikace stažena
 • Operační systém
 • Události, ke kterým došlo v rámci aplikace
 • Doba přístupu
 • Údaje o toku kliknutí
 • Model a verze zařízení

V budoucnu budeme používat službu HubSpot také k poskytování kontaktních formulářů. Za tímto účelem využíváme službu HubSpot ke zpřístupňování online formulářů. Při tomto sdílíme vaše údaje se společností HubSpot, která je zpracovává výhradně z našeho pověření. Viz příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HubSpot. Zde, prosím, vezměte na vědomí: pokud se nás obracíte prostřednictvím kontaktních formulářů, mohou být osobní údaje odeslány poskytovatelům služeb v třetích zemích. Bezpečnost přenosu je obecně zajišťována pomocí standardních doložek o ochraně osobních údajů, které zaručují, že zpracování osobních údajů podléhá úrovni zabezpečení odpovídající nařízení GDPR. Pokud standardní doložky o ochraně osobních údajů nepředstavují dostatečnou záruku pro vytvoření odpovídající úrovně zabezpečení, považuje se vaše potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci kontaktních formulářů za souhlas ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který odůvodňuje předání vašich údajů do třetích zemí.

Pokud si přejete, aby společnost HubSpot uvedené údaje neshromažďovala a nezpracovávala, můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout nebo jej odvolat s platností do budoucna. Osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou jsou potřebné k naplnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou k dosažení účelu potřebné.

e. Newsletter

E-mailová reklama s registrací newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, použijeme údaje potřebné k tomuto účelu nebo údaje vámi zvlášť poskytnuté k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 v. 1 odst. 1 písm. a) GDPR. Odhlášení odběru zpravodaje je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní adresu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem ve zpravodaji. Po odhlášení odběru vaši e-mailovou adresu vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů, nebo pokud jsme si nevyhradili právo použít tyto údaje nad tento rámec, o němž vás informujeme v tomto prohlášení, za podmínky, že je to v souladu se zákonem.

5. Vaše práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji

Podle platného práva na ochranu osobních údajů jste kromě jiného oprávněni (za podmínek stanovených platnými právními předpisy):

 • vyžádat si informace o tom, zda a jaké údaje o vás byly uloženy a získat jejich kopii,
 • požádat opravu nebo doplnění vašich údajů, které jsou nesprávné, příp. neúplné nebo nebyly zpracovány v souladu se zákonem,
 • požádat o výmaz vašich údajů, pokud mu neodporuje žádný zákonně uznaný důvod (zákonné lhůty pro uchování),
 • požádat nás, abychom omezili zpracování vašich údajů za následujících předpokladů:
  – popíráte správnost vašich osobních údajů,
  – požadujete namísto výmazu protiprávně zpracovaných údajů omezení jejich užívání,
  – potřebujete zpracované údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků,
  – při výkonu práva vznést námitku pro dobu vyjasnění, zda oprávněné důvody vyžadují další zpracování údajů,
 • za určitých podmínek podat námitku proti zpracování vašich údajů nebo odvolat předem udělený souhlas se zpracováním údajů (zákonnost zpracování údajů, které jsme provedli do okamžiku vašeho odvolání, tím není dotčena),
 • požádat o přenos údajů,
 • znát totožnost třetích osob, kterým jsou vaše osobní údaje předávány a
 • podat stížnost u příslušného orgánu na ochranu osobních údajů.

6. Naše kontaktní údaje

V případě dotazů ke zpracování vašich osobních údajů nebo pro využití vašich práv jako subjektu údajů se obracejte na naši níže uvedenou adresu:

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13
8055 Graz
E-mail: datenschutz@allergosan.at

V případě žádosti o informace zašlete, prosím, za účelem vašeho ztotožnění kopii svého úředního dokladu s fotografií.