Podmínky služby

Podmínky služby

V těchto VOP zastupuje mužská forma osoby každého pohlaví.

1. Platnost VOP

Tyto podmínky platí pro všechny smlouvy, které jsou uzavírány přes online obchod „shop.allergosan.com“mezi spol. APG Allergosan Pharma GmbH a spotřebitelem.
Spotřebitelem je každá fyzická osoba, které jedná v obchodním styku za účelem, který nelze přičíst její profesní nebo podnikatelské činnosti.

2. Uznání VOP

Zákazník uznává tyto VOP – ve znění platném v době zadání objednávky– a zadáním příslušné objednávky prohlašuje, že s nimi souhlasí.

3. Uzavření smlouvy

a. internetový výstup spol. APG Allergosan Pharma GmbH

Prezentace produktů na webové stránce nepředstavuje žádnou závaznou nabídku v právním slova smyslu. Jedná se o výzvu pro zákazníky, aby sami vypracovali nabídku. Nabídku v právním slova smyslu jako zákazník vypracujete zadáním objednávky, kdy po úplném ukončení postupu objednávky kliknete na tlačítko „Koupit nyní“. Touto objednávkou zůstáváte vázáni po dobu 2 týdnů, to znamená že pokud Vaši objednávku v rámci této lhůty přijmeme, smlouva se stane závaznou. Potvrzení příchodu objednávky proběhne bezprostředně po odeslání automatizovaným emailem. Přijetí smlouvy deklarujeme zvláštním emailem, a to jakmile zboží opustí náš sklad (potvrzení odeslání nebo objednání) nebo nejpozději při dodání zboží.

b. Postup objednávky

Kupní smlouva se uzavírá se spol.APG Allergosan Pharma GmbH. U přehledu sortimentu online obchodu na adrese shop.allergosan.com si může zákazník zvolit zboží, které si přeje, kliknutím na tlačítko „přidat do nákupního košíku“. Vybrané zboží je během návštěvy zákazníka na webové stránce shop.allergosan.com dočasně uloženo do nákupního košíku. Postup objednávky pokračuje kliknutím na tlačítko „K pokladně“ vedle zboží uvedeného v nákupním košíku. Na další straně je zákazník vyzván, aby se přihlásil do online obchodu, pokud již má účet nebo se nově registroval, příp. dál postupoval jako host. Zákazník poté vybere fakturační adresu, způsob zaslání a adresu dodání dle svého výběru. Poté vybere způsob platby a zadá údaje nutné k provedení platby. Při volbě externích platebních služeb, jako např. PayPal, je zákazník přesměrován na externí webovou stránku příslušného poskytovatele platební služby. Před zadáním objednávky jsou shrnuty relevantní údaje pro danou objednávku v „přehledu objednávky“. Zákazník může znovu zkontrolovat svoje údaje v přehledu objednávky a případně je opravit, než objednávku přepošle spol. APG Allergosan Pharma GmbH kliknutím na tlačítko „Nyní koupit“. Kliknutím na tlačítko „Nyní koupit“ zadává zákazník závaznou kupní objednávku v souvislosti se zbožím, které si vybral.

c. Potvrzení objednávky

Spol.APG Allergosan Pharma GmbH odešle po příchodu objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem oznamovací e-mail, kde potvrdí obdržení objednávky a její obsah bude předán dále (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí nákupní nabídky zákazníka spol. APG Allergosan Pharma GmbH. Pokud spol. APG Allergosan Pharma GmbH odmítne uzavření smlouvy, neprodleně to sdělí e-mailem zákazníkovi.

4. Ukládání smluvního textu

Smluvní text, tedy údaje zákazníka k postupu objednávky, se ukládá spol.APG Allergosan Pharma GmbH a lze do nich nahlédnout na odkazu „můj účet“ a „moje objednávky“. Nezávisle na tom odešle spol.APG Allergosan Pharma GmbH potvrzení objednávky a tyto VOP na adresu uvedenou zákazníkem.

5. Cena

a. U všech cen se jedná o celkové ceny, ty obsahují náklady na balení, jakož i zákonnou daň z obratu (daň z přidané hodnoty).

b. K uvedeným cenám výrobků se přidávají ještě náklady na přepravu. Bližší informace u nákladů na přepravu se dozvíte u jednotlivých samotných nabídek a zde ->

6. Dodací podmínky

Dodáváme pouze expedování zboží. Vlastní vyzvednutí zboží bohužel není možné. Nedodáváme do automatů na výdej balíků (Packstationen).
Pokud není sjednáno jinak, proběhne dodání na adresu uvedenou zákazníkem. Dodání probíhá neprodleně.
Při poškození zboží během přepravy musí zákazník nahlásit škodní událost neprodleně u přepravní společnosti a tam uplatnit náhradu škody.

Při existenci překážek při dodání v oblasti dodání nebo výroby nenese spol. APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Pokud je dodání nebo dodržení sjednané doby dodání nemožné díky okolnostem, za které nenese spol.APG Allergosan Pharma GmbH odpovědnost, je tato společnost oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Spol. APG Allergosan Pharma GmbH toto dá zákazníkům neprodleně na vědomí. Nároky na náhradu škod jsou v tomto případě vyloučeny.

7. Splatnost a výhrada vlastnictví

a. Kupní cena je splatná před dodáním zboží.

b. Dodané zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím spol.APG Allergosan Pharma GmbH.

8. Platební podmínky

a. spol.APG Allergosan Pharma GmbH akceptuje následující způsoby úhrady: PayPal,kreditní karty (Visa, Mastercard) a okamžitý převod.

b. Při placení kreditní kartou bude Vaše kreditní karta zatížena až po ukončení objednávky. Upozorňujeme na následující: Abyste mohli v online obchodě Institut AllergoSan mohli platit kreditní kartou, musí být aktivována pro postup 3D Secure. Bližší informace k tomuto získáte u společnosti, která vydala Vaši kreditní kartu.

c. Paypal – Platíte účtovanou částku přes online poskytovatele PayPal. Tam musíte být registrováni, případně se musíte zaregistrovat. Po legitimizaci s přístupovými údaji nám můžete potvrdit platební příkaz poukázaný na nás. Ostatní pokyny obdržíte během postupu objednávky.

d. Okamžitý převod – Úhrada kupní ceny převodem z Vašeho účtu proběhne se zakončením objednávky.

e. Platí zákonná pravidla ohledně prodlení. Náklady na upomínku, na účelné připomenutí nebo vymáhání pohledávky jsou na faktuře zvlášť vykázány a mohou být uplatněny od druhé upomínky.

9. Celní poplatky

Objednáte-li si u nás výrobky a necháte-li je doručit do země mimo EU, mohou se na ně vztahovat dovozová cla a/nebo daně. Ty vyberete, jakmile balík dorazí do místa určení. Všechny ostatní poplatky, které mohou nastat při celním odbavení, musíte nést Vy. Na tyto poplatky nemáme žádný vliv. Celní pravidla se v jednotlivých zemích liší. Než si u nás objednáte, kontaktujte ohledně bližších informací místní celní úřad.

Upozorňujeme na to, že jste při objednávkách považování za dovozce a musíte dodržovat zákony a nařízení země, do niž zavádíte naše výrobky. U přeshraničních dodávek může dojít k otevření Vašeho balíku celním úřadem. Pro další informace kontaktujte místní celní úřad.

10. Právo na odstoupení od smlouvy

10.1. POUČENÍ O ODSTOUPENÍ

Jako spotřebitel máte při uzavírání smluv na dálku zákonné právo na odstoupení, o čemž bychom Vás rádi dále poučili:

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy během třiceti dnů bez udání důvodů. Lhůta na odstoupení činí třicet dní ode dne, v němž jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.

V případě vrácení zboží nejprve informujte naši zákaznickou podporu na adrese cesko@omni-biotic.com, která s vámi projedná další postup vrácení. Zboží musí být zasláno na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Mail: cesko@omni-biotic.com

K dodržení lhůty odstoupení stačí, že pošlete sdělení o uplatnění práva o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty na odstoupení.

Důsledky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z jiného způsobu doručení než námi nabízeného zvoleného nejlevnějšího standardního doručení), neprodleně a nejpozději během čtrnácti dnů, ode dne, kdy jsme dostali sdělení o Vašem odstoupení od smlouvy.

Využijete-li u více objednaného zboží své zákonné právo na odstoupení pouze u části zboží, musíte nést náklady na zaslání ve výši, kterou byste byli vynaložili, pokud byste objednali pouze zboží, které vám zůstalo. Pro toto navrácení peněz používáme stejný platební prostředek, který jste u nás použili u původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného, za toto navrácení Vám v žádném případě nebudou počítány žádné poplatky. Navrácení peněz můžeme odmítnout do doby, než zboží neobdržíme zpět nebo dokud neprokážete, že jste je poslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Musíte nám zboží poslat zpět nebo předat, a to neprodleně a v každém případě do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy na adresu

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Mail: cesko@omni-biotic.com

K dodrženi Ihúty je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Upozorňujeme na to, že práva na odstoupení, příp. práva na vrácení zboží jsou vyloučena, pokud bylo v případě zapečetěného zboží zapečetění po dodání poškozeno a/nebo odstraněno.

V případě odstoupení nesete bezprostřední náklady na zpětné zaslání; toto se vztahuje na zpětné zaslání; to se vztahuje na zpětné zaslání v rámci Rakouska, jakož i zejména při zpětném zasílání ze zahraničí; také zde nesete bezprostřední náklady na zpětné zaslání.

Za případnou ztrátu hodnoty odpovídáte pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby jste se obeznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ

10.2. VZOR pro formulář o odstoupení

Na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Mail: cesko@omni-biotic.com

  • Tímto odstupuji (odstupujeme) od smlouvy o koupi následujícího zboží, kterou jsem uzavřel (jsme uzavřeli)
  • Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
  • Jméno spotřebitele (ů)
  • Adresa spotřebitele (ů)
  • Podpis spotřebitele (ů) ( jen u písemného sdělení)
  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

10.3. UZNÁNÍ

Zašlete-li nám zpět zboží Vaší objednávky v rámci lhůty na odstoupení bez písemného prohlášení, uznáváme toto zpětné zaslání jako jednoznačné prohlášení o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, ve smyslu předcházejícího poučení o odstoupení.

10.4. NESENÍ NÁKLADŮ

Využijete-li svého práva na odstoupení od smlouvy, ponesete jako spotřebitel pravidelné náklady za zaslání objednaného zboží zpět.

11. Poskytnutí záruky

Pokud není stanoveno jinak, platí všeobecné zákonné záruční podmínky: Vaše práva u věcných a právních vad se určují podle zákonných ustanovení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za popisy třetích stran, zejména zákazníků v rámci zveřejněných hodnocení zákazníků.

b. Záruka je vad způsobených zákazníky vyloučena. To zejména v případě neodborné manipulace.

c. Vykazuje-li dodané zboží viditelné materiálové nebo výrobní chyby (také škody vzniklé při přepravě), musí nás o tom zákazník/objednatel okamžitě uvědomit.

d. Pokud existuje záruka výrobce, musí ji zákazník uplatnit z toho vyplývající nároky přímo vůči výrobci. Odpovědnost spol. APG Allergosan Pharma GmbH v rámci případu záruky je vyloučena, smluvní záruky nejsou ze strany spol. APG Allergosan Pharma GmbH poskytovány.

e. Vaše zákonné právo na odstoupení a práva z prohlášení o záruce ze strany výrobce, která mohou být vydána samostatně, příp. přiložena ke zboží, zůstávají ve všech případech nedotčena.

12. Odpovědnost a vyloučení odpovědnosti

U téměř všech produktů nabízených na této stránce se jedná o výživové doplňky/potraviny pro zvláštní lékařské účely (vyvážená dieta). Při jejich užívání je rozhodující odpovědné zacházení, aby se předešlo vedlejším účinkům. To se týká především dodržování doporučeného užívání a dávkování. Dále je třeba před užíváním vzít v úvahu známé nesnášenlivost na určité obsahové látky.
Výživové doplňky jsou určeny k tomu, aby doplnily normální výživu živinami nebo jinými vitálními látkami, které mají specifický výživový nebo fyziologický účinek a jsou nabízeny ve formě kapslí, tablet, pastilek, práškových sáčků, tekutých ampulí, tekutin a prášků nebo podobných aplikačních forem k přijímání ve dávkovaném množství.

Výživové doplňky nejsou v žádnou náhradou pestré, vyvážené výživy a zdravého životního stylu. V doporučených denních dávkách nemají výživové doplňky u zdravých dospělých žádné vedlejší účinky. Pokud by však přece došlo na základě individuálních nesnášenlivostí k vedlejším účinkům nebo škodám na zdraví, nepřebírá za to spol. APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Doplňky stravy by měly být skladovány vždy mimo dosah malých dětí.

Informace na této webové stránce slouží výhradně k popisu výživově specifických nebo fyziologických procesů nabízených výživových doplňků. Naše popisy a jiné údaje k produktům neslouží k účelu stanovení diagnózy, léčby, vyléčení nebo prevence nemoci nebo zdravotního stavu. V žádném případě nejsou zamýšleny k tomu, aby nahradily doporučení nebo léčbu lékaře nebo diagnostikovaly nebo léčily nemoc.

Pokud chcete léčit nějakou nemoc, užíváte léky, máte potíže, držíte dietu, jste těhotná nebo kojíte, zeptejte se před používáním produktů na základě zde uvedených informací svého lékaře. Doporučujeme zvolit lékaře, který má o tomto tématu fundované znalosti, protože jen takový Vám může dát kompetentní doporučení a posoudí případné vedlejší účinky nebo vzájemné působení s léky.

Veškeré produktové údaje na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely. Doporučujeme Vám, abyste se nespoléhali pouze na údaje zobrazené na našich webových stránkách, ale před užíváním, příp. konzumací zboží si vždy pečlivě pročetli etikety, upozornění a návody.

a. Dojde-li nesprávným užíváním produktů nabízených na této webové stránce k vedlejším účinkům nebo škodám na zdraví, nepřebírá za to spol. APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Spol. APG Allergosan Pharma GmbH neodpovídá za výpovědi, přísliby, nepřesné nebo nesprávné údaje o produktech nebo doporučení o užívání, které učinili různí výrobci těchto produktů.

b. Kromě toho neručí spol. APG Allergosan Pharma GmbH za překlepy nebo změny ve složení produktů. I když byly informace na této webové stránce pečlivě rešeršované, neručí spol. APG Allergosan Pharma GmbH za jejich úplnost na tomto webu ani za to odpovídají nejnovějšímu stavu znalostí.

c. Nároky na náhradu škod vůči spol. APG Allergosan Pharma GmbH jsou vyloučeny, pokud tato společnost nebo její spolupracovníci nejednali úmyslně nebo s hrubou nedbalostí.

d. Beze změny zůstává odpovědnost v důsledku prokazatelných škod ublížení na životě, těle a zdraví, v důsledku nedbalosti nebo úmyslného porušení zásadních smluvních povinností nebo pokud je společnost nutně odpovědná podle zákona o odpovědnosti za produkt nebo ze zavinění při uzavření smlouvy nebo kvůli jiným porušením povinností nebo deliktních nároků k náhradě věcných škod. Zásadní smluvní povinnosti jsou povinnostmi, jejichž plnění vlastně umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se může zákazník pravidelně spolehnout.

13. Vyšší moc

Pokud by nám vyšší moc nebo okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu, zabránili v plnění smlouvy uzavřené na dálku, nepřebírá spol. APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost.

14. Právo na započtení pohledávek, zástavní právo

a. Zákazník není oprávněn započítat své pohledávky oproti našim pohledávkám, ledaže by byly protinároky zákazníka právně stanoveny nebo byly nesporné. Zákazník je také oprávněn k započtení svých pohledávek oproti našim pohledávkám, když uplatní reklamace závad nebo protinároky ze stejné kupní smlouvy.

b. Zákazník smí uplatnit zástavní právo jedině tehdy, když se jeho protinárok zakládá na stejné kupní smlouvě.

15. Ochrana údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, zacházíme s nimi důvěrně a při výslovném dodržování normativních předpisů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou v zásadě informace, jejichž pomocí může být osoba identifikovaná nebo kontaktovaná. Vaše osobní údaje, které získáváme a ukládáme, když s námi navážete kontakt, vyplňujete formuláře, jste aktivní na naší webové stránce, nakupujete u nás, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru a ohodnotíte produkt nebo poskytnete jiné hodnocení.

Tyto osobní údaje shromažďujeme a ukládáme (zpracováváme), protože jsou nutné k odpovězeni Vašich otázek, k tomu, abychom Vás mohli informovat a správně zpracovat Vaše objednávky. Dále používáme tyto informace, abychom Vám nabídli co možná nejrelevantnější zážitek z nakupování, který odpovídá Vašim zájmům. Bližší ustanovení k ochraně údajů jsou obsaženy v odkazovaném Prohlášení o ochraně osobních údajů.

16. Změna VOP / výhrada změny

Jsme oprávněni tyto VOP měnit, pokud je to nutné k odstranění dodatečně vzniklých narušení rovnosti nebo k úpravě zákonných nebo technických rámcových podmínek. O jakékoliv změně budeme zákazníky informovat na základě změněných pravidel na posledně známou emailovou adresu. Změna se stane součástí smlouvy, pokud zákazník nevznese písemně nebo v textové formě námitku proti zařazení do smluvního vztahu v průběhu šesti týdnů po dojití sdělení o změně.

17. Salvátorská klauzule

Pokud by bylo nějaké ustanovení těchto VOP neúčinné, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení

18. Jazyk smlouvy

Pro zpětné dotazy, každý projev vůle k smluvnímu obsahu a uzavření smlouvy jsou k dispozici tyto jazyky: Němčina a angličtina.

19. Autorská práva

Kopírování nebo reprodukce (také otištění na papír) celé webové stránky nebo jejího výňatku je povoleno pouze s písemným povolením spol. APG Allergosan Pharma GmbH. Tisk na papír je povolen pouze k účelu zadání objednávky u spol.APG Allergosan Pharma GmbH nebo jako pomoc při nakupování. Pravopisné chyby a omyly ve slově a obraze jsou vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena.

Podmínky užívání

1. Všeobecné

Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh provozuje webovou stránku pod doménou shop.allergosan.com. Pro užívání webové stránky shop.allergosan.com je souhlas uživatele s níže uvedenými podmínkami užívání nezbytným předpokladem. Užívání webové stránky znamená, že uživatel přijímá podmínky užívání a všechny ostatní právní texty. V případě, že uživatel nepřijme podmínky užívání, nesmí webovou stránku shop.allergosan.com dále užívat.

Pokud dojde k porušení všech nebo jednotlivého ustanovení níže uvedených podmínek užívání znamená okamžité a automatické odebrání oprávnění užívání webové stránky. U podobných porušení si spol. APG Allergosan Pharma Gmbh vyhrazuje všechny uzpůsobené nároky (např. nároky z poskytování záruky, příp. náhrady škody) vůči příslušnému/příslušným uživateli/ům).

2. Autorská práva

Užívání webové stránky shop.allergosan.com je povoleno výhradně k informačním účelům. Veškerý obsah webové stránky shop.allergosan.com je chráněn autorským právem. To nezávisle na tom, zde je obsah nabízen za úhradu nebo bezúplatně. Každý druh reprodukce, rozšiřování, pronájmu, propůjčení, veřejného zpřístupnění nebo jiné užívání jakéhokoliv druhu rovněž vždy vyžaduje výslovný, písemný souhlas spol.APG Allergosan Pharma Gmbh, a pokud takový souhlas neexistuje, je výslovně zakázáno. O výjimku jde tehdy, když je ve speciálním ustanovení něco jiného výslovně upraveno.

Porušení proti těmto ustanovením mohou mít důsledky v oblasti ochranných známek, autorských práv a hospodářské soutěže. Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh si výhradně vyhrazuje veškerá autorská práva a z toho vyplývající práva k užívání (práva užívat dílo a povolení k užívání díla).

3. Poskytnutí záruky

Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh nezaručuje, že webová stránka shop.allergosan.com je vždy a pokaždé dostupná. Chyby podobného druhu mohou vést také k nedostupnosti této webové stránky. Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh není v žádném případě odpovědná za konkrétní dostupnost nebo přístupnost této webové stránky.

Za obsah na této webové stránce nepřebírá spol.APG Allergosan Pharma Gmbh žádnou odpovědnost. To se stejným způsobem vztahuje na případně nabízené služby na webové stránce i s příslušnými popisy. Spol.APG Allergosan Pharma Gmbh není informacemi tohoto druhu vázána a může bez předchozího oznámení provést změny webové stránky, příp. na jejich prezentovaném obsahu.

4. Odpovědnost

Spol.APG Allergosan Pharma Gmbh, příp. osoby nebo podniky spojené s touto společností, nejsou odpovědné nezávisle na možném zavinění za škody jakéhokoliv druhu. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje na všechny škody, které byly způsobeny užíváním webové stránky, nemožností užívání webové stránky (downtime), příp. omezenou dostupností webové stránky a obsahu, nesprávnou prezentací obsahu, prezentací cizího obsahu, jakož i prezentací hypertextových odkazů na adrese shop.allergosan.com. V případě, že spol. APG Allergosan Pharma Gmbh na své stránce nabízí bezplatné stažení softwaru, nepřebírá se za to žádná odpovědnost. Nepřebírá se odpovědnost ani za žádné následné škody. Údaje jakéhokoliv druhu na webové stránce jsou nezávazné.

Toto obecné vyloučení odpovědnost platní nezávisle na uplatněném základu nároku, nehledě na stupeň zavinění nebo nezávisle na to, zda spol. APG Allergosan Pharma Gmbh nebo třetí strany s nimi obchodně nebo jiným způsobem spojené, příp. podniky o možnosti škod věděly nebo musely vědět. Vyloučení odpovědnost se vztahuje na smluvní i mimosmluvní nároky.

5. Hypertextové odkazy

Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh neodpovídá za propojené webové stránky a jejich obsah. Hypertextové odkazy uvedené na webové stránce shop.allergosan.com jsou bezplatnou službou. Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh nemá žádný vliv na tvorbu, příp. změnu propojených webových stránek, jakož na nich nabízeného obsahu. Pokud hypertextové odkazy upozorňují na cizí obsahy, nepředstavují žádné hodnocení propojených obsahů.

Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh nepřebírá zejména odpovědnost žádného druhu za správnost, úplnost, zákonnost, objektivitu a aktuálnost těchto obsahů. Přístup k informacím, na které se dosáhne prostřednictvím hypertextových odkazů, je na výhradní odpovědnosti uživatele. V případě, že si uživatel všimne, že odkaz odkazuje na právně problematický odkaz, prosíme Vás, abyste o tom spol. APG Allergosan Pharma Gmbh informovali e-mailem, aby mohl být odstraněn.

6. Právní texty

Všechny ostatní právní texty, na které odkazují tyto podmínky užívání, jsou nedílnou součástí těchto podmínek užívání a podléhají ustanovením stanoveným v těchto podmínkách užívání vždy tehdy, pokud neobsahují konkrétnější předpisy (např. placený obsah).

7. Změny

Spol. APG Allergosan Pharma Gmbh má právo kdykoliv a bez předchozího oznámení tyto podmínky užívání i všechny ostatní další právní texty změnit. Příslušné znění předmětných podmínek užívání je závazné. Všichni uživatelé webové stránky shop.allergosan.com výslovně souhlasí s tím, že příslušné platná verze nabude pro uživatele účinnosti, jakmile znovu navštíví webovou stránku shop.allergosan.com a nevznesou písemně námitku proti aktuální verzi podmínek užívání, příp. jiných právních textů.

8. Salvátorská klauzule

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení podmínek užívání, příp. jiných právních textů nemá vliv na právní účinnost zbývajících ustanovení, v tomto případě se všechny dohody, které jsou právně účinné a nejvíce se blíží původnímu stanovení cílů spol. APG Allergosan Pharma Gmbh považují za uzavřené.

9. Příslušnost soudu a rozhodné právo

Pokud je to přípustné ze zákona, je soud příslušný podle sídla spol. APG Allergosan Pharma Gmbh. Na všechny právní vztahy se výhradně vztahuje rakouské právo. Platnost mezinárodního práva soukromého a příp. kupního práva OSN je výslovně vyloučena.