Részvételi

Részvételi

RÉSZVÉTELI és ADATVÉDELMI FELTÉTELEK INSTITUT ALLERGOSAN

A nyereményjáték szervezője az Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH (röviden Institut AllergoSan). Cím: Ausztria, 8055 Graz, Gmeinstraße 13.

Az Institut AllergoSan online nyereményjátékában a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: résztvevők), akiknek lakóhelye Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, az Egyesült Királyság vagy Ciprus. A játékban nem vehetnek részt az Institut AllergoSan munkavállalói.

A nyereményjátékban való részvétel ingyenes, amely kizárólag az AllergoSan hírlevélre feliratkozottaknak egy e-mailben kiküldött linken keresztül lehetséges.

A résztvevőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük a nyereményjátékban való sikeres részvételhez: (1) az e-mail címük az AllergoSan hírlevél címzettje a részvétel időpontjában, (2) a fent említett e-mailben található részvételi linket kellő időben, a határidő lejárta előtt megnyitják, és (3) megadják elérhetőségüket (vezetéknév, keresztnév, lakcím és e-mail cím).

A nyereményjátékban való részvétellel a játékos megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

A győztesek kiválasztásánál csak azokat a résztvevőket vesszük figyelembe, akik időben eleget tettek a fenti követelményeknek.

A nyerteseket 2023.03.15-én sorsolással választjuk ki. A részvétel csak a nyereményjátékra meghatározott időszakban lehetséges. A részvételi linket e-mail címenként csak egyszer lehet használni.

Nyeremény

Az öt fődíj egy a nyertesek által kiválasztott OMNi-BiOTiC® termék egyéves készlete. A fődíj nyertesei a 2023.03.15-én kisorsolt személyek. A díjról a nyereményjátékra való jelentkezéskor megadott e-mail címen keresztül kapnak értesítést és ezután jelzik, hogy melyik OMNi-BiOTiC® termék egyéves készletére tartanak igényt. Ha a nyereményről szóló értesítés küldésétől számított négy héten belül a nyertes nem jelzi az OMNi-BiOTiC® termék iránti igényét, a nyereményt elveszíti,melyet nem adunkát más résztvevőnek sem.

Minden résztvevő, aki nem nyeri meg a fődíjat, egyszeri 5 € értékű (kb. 1900 Ft) kedvezménykódot kap a következő vásárlásához a https://shop.omni-biotic.com/hu-hu webáruházban.

A nyereményeket a nyertes által megadott címre küldjük. A nyertes kihirdetéséért felelősséget nem vállalunk. A nyeremény készpénzre történő beváltása vagy annak átruházása nem lehetséges. A jogi út kizárt. Minden adó, illeték és utazási költség a nyertest terheli.

Az Institut AllergoSan számára az adatvédelem alapvető fontosságú. Az adatokat a jogszerűen dolgozzuk fel, és nem adjuk át harmadik félnek. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatokat a verseny szabályszerű lebonyolítása céljából rögzítsük.Azok a résztvevők, akik a fent említett adatokat nem teljeskörűen adják meg az Institut AllergoSannak, nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A résztvevők ezen kívül beleegyeznek abba, hogy az Insitut AllergoSantól a játékkal kapcsolatban e-mailen keresztül értesítéseket kapnak.

Részvételi határidő

A nyertesek sorsolásakor csak azokat a résztvevőket vesszük figyelembe, akik eleget tettek a megadott részvételi és adatvédelmi feltételeknek, és akik az Institut AllergoSannak megadták a szükséges kapcsolattartási adatokat. Egyazon résztvevő nem használhat különböző neveket vagy e-mail címeket. E szabály megsértése a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.

Kizárás a nyereményjátékból

A résztvevőktől származó tiltott tartalmakat értesítés nélkül eltávolítjuk. Az Institut AllergoSannak jogában áll kizárni ezeket a résztvevőket, és fenntartja magánal a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen. Ha a kizárás feltételei fennállnak, a nyeremények utólag is visszavonhatók vagy visszakövetelhetők. A jogos okokból történő kizárás esetén a kizárt résztvevőnek nem keletkezik semmilyen igénye az Institut AllergoSannal szemben.

A módosítás lehetőségének fenntartása

Az Institut AllergoSan fenntartja a jogot, hogy a részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, illetve, hogy a nyereményjátékot vagy a sorsolást részben vagy teljesen, indoklás és előzetes értesítés nélkül megszakítsa vagy befejezze (pl. technikai hiba esetén, jogi okokból, visszaélés esetén), amennyiben a játék jogszerű lebonyolítása nem biztosítható. Az Institut AllergoSan nem vállal felelősséget vis maior esetén, a nyereményjáték oldalának állandó eléréséért, illetve egyéb technikai hibákért. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései hatálytalanok vagy hatályukat vesztik, az nem érinti a többi rrendelkezés hatályosságát. Ezek helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés céljához.

Jogválasztás és joghatóság

Törvény által megengedett mértékben az osztrák jog alkalmazandó, a nemzetközi magánjog kollíziós szabályok kizárásával. Az illetékes bíróság helye Ausztria, Graz, Puntigam kerület.

Kapcsolat és impresszum

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Ausztria, 8055 Graz, Gmeinstraße 13

Tel.: +43 316 405 305

E-Mail: info@allergosan.at

Tovább az impresszumhoz https://shop.omni-biotic.com/hu-hu/policies/legal-notice

A résztvevő adatvédelmi nyilatkozata

Kifejezetten és igazolhatóan hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztév, postacím, e-mail cím) az alábbi vállalatok tárolják és kezeljék az alább felsorolt célokra:

1.Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH, 2. Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH és 3. a fent említett vállalatokhoz kapcsolódó leányvállalatok, valamint azok az orvosi egyesületek, amelyeket az 1-3. pontban említett vállalatok valamelyike felügyel vagy támogat (ez folyamatosan frissül a https://shop.omni-biotic.com/hu-hu/policies/privacy-policy oldalon). A beleegyezés visszavonása a jövőre nézve bármikor lehetséges a datenschutz@allergosan.at címre küldött e-mailben. Hozzájárulásommal tudomásul veszem továbbá, hogy ezeket a személyes adatokat elektronikusan és manuálisan szervezési és szakmai adminisztrációs célokból, a jövőbeli tudományos, esemény- és termékinformációk miatt, valamint további marketingcélokból feldolgozzák.

Az uniós jog szerinti adatkapcsolási tilalomnak megfelelően a hozzájárulásom csak akkor minősül elektronikus levelek küldéséhez való hozzájárulásnak, ha a külön alkalmazott "double-opt-in" funkció a megfelelő ponton van ki van pipálva a hírlevélre való feliratkozás céljából történő adatkezeléshez.

Az adatvédelmi jogszabályok szerinti tájékoztatási kötelezettségek fényében tudomásul veszem a https://shop.omni-biotic.com/hu-hu/policies/privacy-policy weboldalon említett adatvédelmi szabályzatot.