Elállási jog

Elállási jog

Elállási jog

1. Elállási tájékoztató

Fogyasztóként törvényes elállási joggal rendelkezik a távértékesítési tranzakció megkötésekor, ami az alábbiak szerint érvényes.

Elállási jog

Ön a jelen szerződés felmondására 30 napon belül indoklás nélkül jogosult. Az elállási időszak 30 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt harmadik fél, aki nem a fuvarozó, a termékek tulajdonjogát átvette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatban (például levélben, faxon vagy e-mailben) tájékoztatnia kell minket a jelen szerződés felmondásáról szóló döntéséről. Használhatja a mellékelt visszavonási űrlap sablont, de ez nem követelmény.

APG Allergosan Pharma GmbH

Gmeinstraße 13

AT-8055 Graz

Tel .: +43 316 405 305

Fax: +43 316 405 305 20

E-mail: oesterreich@allergosan.com

A visszavonási időszak betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló közleményt a visszavonási időszak lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei

A szerződéstől való elállás esetén, minden olyan kifizetést – mely Öntől érkezett be – azonnal, de legkésőbb a jelen szerződés felmondásáról szóló közlemény kézhez kapásától számított 14 napon belül vissza kell térítenünk, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt következnek be).

Ha több terméket rendelt, és csak a termékek egy részénél szándékozik elállási jogát érvényesíteni, akkor Önnek kell viselnie a szállítási költségek azon összegét, amely akkor volna esedékes, ha csak a birtokában lévő termékeket rendelte volna meg. A visszafizetést ugyanazon a fizetési mód használatával fogjuk teljesíteni, melyet Ön az eredeti tranzakcióban használt, kivéve, ha erről kifejezetten másként állapodtunk meg; ezért a visszatérítésért semmilyen módon nem kerülnek további díjak felszámításra. A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig, amíg a termékeket vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy visszaküldte azokat, attól függően, hogy melyik igazolás kelt a korábbi dátummal. A termékeket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés visszavonásáról szóló értesítéstől számított 30 napon belül mindenképpen vissza vagy el kell küldeni a következő címre:

APG Allergosan Pharma GmbH

Gmeinstraße 13

AT-8055 Graz

Tel .: +43 316 405 305

Fax: +43 316 405 305 20

E -mail: oesterreich@allergosan.com

A határidőt akkor tekintjük betartottnak, ha a termékeket a 30 napos időszak vége előtt elküldi. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a visszavonási vagy elállási jogok kizártak, ha lezárt termékek esetében a pecsét sérült és/vagy eltávolításra került a szállítást követően.

Elállás esetén Ön viseli a visszatérítés közvetlen költségeit; ez vonatkozik az Ausztrián belüli visszatérésekre, és különösen a külföldről érkező visszatérésekre; ebben az esetben a visszaküldés közvetlen költségeit is Önnek kell viselnie.

A termékek értékvesztéséért csak akkor kell fizetnie, ha ez az értékvesztés az Ön által végzett olyan kezelésnek tulajdonítható, amely nem szükséges a termékek minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

A VISSZAVONÁSI UTASÍTÁS VÉGE

2. SABLON a visszavonási űrlaphoz

(Ha a szerződéstől el akar állni, akkor töltse ki, és küldje vissza nekünk ezt az űrlapot.)

Részére:

APG Allergosan Pharma GmbH

Gmeinstraße 13

AT-8055 Graz

Tel .: +43 316 405 305

Fax: +43 316 405 305 20

E -mail: oesterreich@allergosan.com

Én/Mi (*) ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/általunk (*) az alábbi termékek megvásárlására kötött szerződést

Rendelés dátuma: (*)/átvétel: (*)

A fogyasztó(k) neve

A fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapú kommunikáció esetén)

Dátum

(*) Húzza át, ha nem alkalmazható,.

3. ELISMERÉS

A visszavonás nyilatkozata csak egyértelmű nyilatkozattal (pl. levél, fax, e-mail) lehetséges (lásd fent, jogi sablon).

4. FELELŐSSÉG A KÖLTSÉGEKÉRT

Abban az esetben, ha elállási jogát érvényesíti, akkor fogyasztóként a megrendelt termékek visszaküldésének szokásos költségeiért Ön felel.