Kontakt

Kontaktujte náš zákaznícky servis

Tešíme sa na Vašu správu! Náš vysokokvalifikovaný poradenský tím zložený z lekárov, farmaceutov, biológov, odborníkov na výživu a mikrobiológov je pripravený poskytnúť Vám odborné poradenstvo k produktom zdarma a zopovie Vám Vaše otázky ohľadom mikrobiómu a jeho malých mikroskopických obyvateľoch.

Výslovne súhlasím s tým, aby nasledujúce spoločnosti spracúvali osobné údaje, ktoré o mne získali (v prípade potreby údaje osobitných kategórií; ďalej len „údaje“), na účely odpovede na moju otázku:
1. Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH;
2. Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte, Forschungs- und Vertriebs GmbH;
3. spoločnosti skupiny alebo dcérske spoločnosti pridružené k uvedeným spoločnostiam, ako aj tie lekárske spoločnosti a združenia, ktoré sú pod dohľadom alebo podporou jednej zo spoločností alebo dcérskych spoločností uvedených v bodoch 1 až 3.

Prečítal(a) som si zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s ich obsahom; som si tiež vedomý(á), že svoj súhlas môžem kedykoľvek v budúcnosti odvolať.