Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení.

Tieto informácie opisujú, ako spoločnosť Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, jej pridružené spoločnosti a tie zdravotnícke spoločnosti, ktoré sú obsluhované alebo podporované niektorou z uvedených spoločností (ďalej len "my"), spracúvajú osobné údaje a osobné záujmy (ďalej len "údaje") získané od vás.

1. Spracovanie vašich údajov

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, keď s nami uzavriete zmluvu (napr. nákup niektorého z našich produktov) alebo nám pošlete dotaz (napr. otázku o produkte alebo z osobného záujmu), použijeme - pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie údajov - výlučne na účely, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na zodpovedanie vášho dotazu (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO (nariadenie o ochrane údajov)).

Iba ak nám udelíte súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO, vaše údaje, ktoré nám v tomto súhlase poskytnete, použijeme na iné účely, ako je zasielanie vedeckých informácií v bulletinoch atď. Presný účel použitia je uvedený v príslušnom vyhlásení o súhlase. Presný účel použitia je uvedený v príslušnom vyhlásení o súhlase. Súhlas so spracovaním vašich údajov sa udeľuje dobrovoľne a tento súhlas môžete odmietnuť bez akýchkoľvek negatívnych následkov pre vás.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom by sme vás radi upozornili, že aj po tomto odvolaní môžeme naďalej spracúvať všetky údaje, ktoré sú potrebné na plnenie zmlúv alebo zákonných povinností. Kým nedostaneme vaše odvolanie, môžeme vaše údaje spracúvať v súlade so zákonom.

Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, neutrpíte žiadnu ujmu a nebudete od nás dostávať žiadne propagačné informácie.

2. Prenos údajov príjemcom

S vaším súhlasom sa vaše údaje prenášajú do pridružených spoločností uvedených vo vašom vyhlásení o súhlase, ako aj do zdravotníckych spoločností, nad ktorými vykonávame dohľad alebo ktoré podporujeme (podľa aktuálneho zoznamu na adrese www.allergosan.at/datenschutz). Tieto spoločnosti môžu tiež spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom ste na to dali súhlas. Aj tieto spoločnosti môžu spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom ste na to dali súhlas. Okrem toho zadávame jednotlivé úlohy spracovania údajov externým poskytovateľom služieb. Títo tzv. spracovatelia majú prístup k vašim údajom len v rozsahu, ktorý je potrebný na ich služby. Spracovatelia tiež podliehajú prísnym ustanoveniam zákona o ochrane údajov a sú viazaní účelmi spracovania, ktoré im určíme v zmluve, t. j. nesmú používať vaše údaje na iné účely.

Vaše údaje sprístupňujeme nasledujúcim spracovateľom:

 • Nami využívaní poskytovatelia IT služieb (napr. úložný priestor)
 • Poskytovatelia logistických služieb (napr. balíkové služby)
 • Poskytovatelia komunikačných služieb (napr. odosielanie faxov, odosielanie listov)
 • Úverové inštitúcie na účely platieb
 • Daňoví poradcovia
 • Právni zástupcovia alebo súdy v prípade incidentu

Niektorí z týchto príjemcov sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) alebo tam spracúvajú vaše údaje. Vaše údaje prenášame len do krajín, o ktorých Komisia EÚ rozhodla, že majú primeranú úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ ("štít ochrany osobných údajov").

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na ich komerčné využitie, pokiaľ s týmto poskytnutím výslovne nesúhlasíte v samostatnom vyhlásení.

3. Doba uloženia

Vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to budeme odôvodnene považovať za potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov a ako to povoľujú platné právne predpisy. V každom prípade uchovávame vaše údaje dovtedy, kým existujú zákonné povinnosti uchovávania alebo kým ešte neuplynuli premlčacie lehoty pre prípadné právne nároky.

4. Spracovanie údajov počas používania našej webovej stránky

a. Ukladanie prístupových údajov do súborov denníka servera

Naše webové stránky (v súčasnosti uvedené na adrese www.allergosan.at/datenschutz) môžete navštíviť bez poskytnutia osobných údajov. V takzvaných súboroch denníka servera ukladáme iba údaje o prístupe, ako je názov požadovaného súboru, dátum a čas požiadavky, množstvo prenesených údajov a žiadajúci poskytovateľ. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránky a na zlepšenie našich služieb a neumožňujú nám vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Bez vašej aktívnej účasti sa na týchto webových stránkach nespracúvajú žiadne osobné údaje. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa), deje sa tak vždy na základe dobrovoľnosti a vyžaduje sa aktívne vyplnenie a odoslanie formulára. Tieto údaje sa používajú len na priame zasielanie informácií z našej strany, ktoré ste si výslovne vyžiadali (presný účel použitia vyplýva z príslušného vyhlásenia o súhlase).

b. Kontakt

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, sa použijú len na spracovanie vašej otázky a nebudú sa ďalej spracovávať bez vášho výslovného súhlasu.

c. Súbory Cookies

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadnu škodu. Súbory cookie používame na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá a v súlade s vašimi záujmami. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste to povolili len v jednotlivých prípadoch. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

d. Webové analytické nástroje

Naše webové stránky využívajú funkcie rôznych webových analytických služieb, ktoré popisujeme nižšie. S poskytovateľmi sme v každom prípade uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracovaním údajov. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) DSGVO. Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky.

i. Google Analytics

Služba Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej používateľmi. Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale okamžite sa pseudonymizuje (vymazaním posledných 8 bitov). To znamená, že je možná len približná lokalizácia. Takto vytvorené informácie sa prenášajú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie používa v našom mene okrem iného na vyhodnocovanie vášho používania našich webových stránok a na zostavovanie správ o aktivite na webových stránkach. Údaje o používateľoch sa v spoločnosti Google uchovávajú po dobu 50 mesiacov. Tomu môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

ii. Google AdWords

Používame službu Google AdWords, službu analýzy od spoločnosti Google, a jej súčasť je sledovanie konverzií. Služba Google AdWords umiestni do vášho koncového zariadenia takzvaný "konverzný súbor cookie", keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našej webovej lokalite, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií sa používajú na zostavovanie štatistík, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google a navštívili stránku označenú značkou na sledovanie konverzií.

Okrem sledovania konverzií používame aj remarketing, publiká spoločných záujmov, vlastné publiká spoločných záujmov, publiká pripravené na nákup, podobné publiká a demografické a geografické cielenie. Funkcia remarketingu spoločnosti Google nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky, a prezentovať im našu reklamu podľa ich záujmov. Služba Google AdWords využíva aj správanie používateľov na webových stránkach v reklamnej sieti spoločnosti Google ("Display Network") za posledných 30 dní a kontextový vyhľadávač na určenie spoločných záujmov a charakteristík používateľov našej webovej stránky. Na základe týchto informácií potom AdWords vyhľadáva nových potenciálnych zákazníkov na marketingové účely, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné záujmom a charakteristikám používateľov našich webových stránok.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov v rámci služby Google AdWords nájdete na adrese http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

iii. Hotjar

Na zlepšenie používateľského zážitku na našich webových stránkach používame softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Softvér Hotjar nám umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov (pohyby myšou, kliknutia, výška posúvania atď.) na našich webových stránkach. Na tento účel Hotjar nastavuje súbory cookie na koncových zariadeniach používateľov a môže ukladať údaje používateľa, ako sú informácie o prehliadači, operačnom systéme, dĺžke času stráveného na stránke atď. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Hotjar nájdete na stránke www.hotjar.com/privacy.

iV. HubSpot

Na rôzne účely používame aj službu HubSpot. HubSpot je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou v Írsku. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, telefón: +353 1 5187500 Hubspot je integrované softvérové riešenie, ktoré používame na pokrytie rôznych aspektov nášho online marketingu. Medzi ne patrí napr: E-mailový marketing, publikovanie v sociálnych médiách a podávanie správ, podávanie správ, správa kontaktov (napr. segmentácia používateľov a CRM), cieľové stránky a kontaktné formuláre.

Naša služba registrácie umožňuje návštevníkom našich webových stránok dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, stiahnuť si obsah a poskytnúť svoje kontaktné údaje a ďalšie demografické informácie. Tieto informácie, ako aj obsah našich webových stránok, sa ukladajú na serveroch, ktoré prevádzkuje náš softvérový partner HubSpot. Môžeme ich použiť na kontaktovanie návštevníkov našej webovej lokality a na určenie, ktoré služby našej spoločnosti sú pre nich zaujímavé. Na všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Všetky zhromaždené informácie používame výlučne na optimalizáciu našich marketingových opatrení.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Ďalšie informácie od spoločnosti HubSpot týkajúce sa nariadení EÚ o ochrane údajov: https://legal.hubspot.com/data-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Viac informácií o súboroch cookie používaných spoločnosťou HubSpot nájdete tu: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

V súvislosti s optimalizáciou našich marketingových opatrení sa prostredníctvom Hubspotu môžu zhromažďovať a spracúvať najmä tieto údaje:

 • Geografická poloha
 • Typ prehliadača
 • Informácie o navigácii URL odkazu
 • Údaje o výkone
 • Informácie o používaní aplikácie
 • Údaje o mobilných aplikáciách
 • Prihlasovacie údaje služby predplatného HubSpot
 • Súbory zobrazené na lokalite
 • Názvy domén
 • Zobrazené stránky
 • Súhrnné používanie
 • Verzia operačného systému
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • IP adresa
 • Identifikátor zariadenia
 • Trvanie návštevy
 • Odkiaľ bola aplikácia stiahnutá
 • Operačný systém
 • Udalosti, ktoré sa vyskytli v rámci aplikácie
 • Čas prístupu
 • Dáta o prúde kliknutí
 • Model a verzia zariadenia

Okrem toho budeme v budúcnosti využívať aj službu HubSpot na poskytovanie kontaktných formulárov. Na poskytovanie online formulárov používame službu HubSpot. Na tento účel odovzdávame vaše údaje spoločnosti HubSpot, ktorá ich spracúva výlučne v našom mene. Pozrite si príslušné vyhlásenie o ochrane údajov pre spoločnosť "HubSpot". V tejto súvislosti upozorňujeme: Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných formulárov, osobné údaje sa môžu prenášať poskytovateľom služieb v tretích krajinách. Bezpečnosť prenosu sa pravidelne zabezpečuje prostredníctvom tzv. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré zaručujú, že spracovanie osobných údajov podlieha úrovni bezpečnosti, ktorá zodpovedá úrovni bezpečnosti podľa GDPR. Ak štandardné doložky o ochrane údajov nie sú dostatočnou zárukou na stanovenie primeranej úrovne bezpečnosti, vaše potvrdenie vyhlásenia o ochrane údajov v rámci kontaktných formulárov sa považuje za súhlas v zmysle článku 49 ods. 1 písm. a DSGVO, ktorý odôvodňuje prenos údajov do tretích krajín.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Hubspot zhromažďovala a spracúvala vyššie uvedené údaje, môžete svoj súhlas kedykoľvek odmietnuť alebo ho odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu spracovania. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu.

V. Active Campaign

Na rôzne účely používame aj službu ActiveCampaign. ActiveCampaign je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou v Írsku. Kontakt: ActiveCampaign, Inc, 1 N Dearborn St, 5th Floor, Chicago, Illinois 60602, USA. ActiveCampaign je integrované softvérové riešenie, ktoré používame na pokrytie rôznych aspektov nášho online marketingu. Medzi ne patrí napr: E-mailový marketing, reportovanie, správa kontaktov (napr. segmentácia používateľov a CRM), vstupné stránky a kontaktné formuláre.

Naša služba registrácie umožňuje návštevníkom našich webových stránok dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, stiahnuť si obsah a poskytnúť svoje kontaktné údaje a ďalšie demografické informácie. Tieto informácie, ako aj obsah našich webových stránok, sa ukladajú na serveroch, ktoré prevádzkuje náš softvérový partner ActiveCampaign. Môžeme ich použiť na kontaktovanie návštevníkov našej webovej lokality a na zistenie, ktoré služby našej spoločnosti sú pre nich zaujímavé. Na všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Všetky zhromaždené informácie používame výlučne na optimalizáciu našich marketingových opatrení.

Viac informácií o zásadách ochrany súkromia ActiveCampaign: https://www.ActiveCampaign.com/legal/privacy-policy

Ďalšie informácie od spoločnosti ActiveCampaign týkajúce sa nariadení EÚ o ochrane údajov: https://www.ActiveCampaign.com/legal/gdpr-updates/privacy-shield

Viac informácií o súboroch cookie používaných spoločnosťou ActiveCampaign nájdete tu: https://www.ActiveCampaign.com/legal/cookie-policy

V súvislosti s optimalizáciou našich marketingových opatrení sa prostredníctvom ActiveCampaign môžu zhromažďovať a spracúvať najmä tieto údaje:

 • Geografická poloha
 • Typ prehliadača
 • Informácie o navigácii
 • URL odkazu
 • Údaje o výkone
 • Informácie o používaní aplikácie
 • Údaje o mobilných aplikáciách
 • Prihlasovacie údaje k službe predplatného ActiveCampaign.
 • Súbory zobrazené na stránke
 • Názvy domén
 • Zobrazené stránky
 • Súhrnné používanie
 • Verzia operačného systému
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • IP adresa
 • Identifikátor zariadenia
 • Trvanie návštevy
 • Odkiaľ bola aplikácia stiahnutá
 • Operačný systém
 • Udalosti, ktoré sa vyskytli v rámci aplikácie
 • Čas prístupu
 • Údaje o prúde kliknutí
 • Model a verzia zariadenia

Okrem toho budeme v budúcnosti používať ActiveCampaign aj na poskytovanie kontaktných formulárov. Na poskytovanie online formulárov používame službu ActiveCampaign. Na tento účel odovzdávame vaše údaje spoločnosti ActiveCampaign, ktorá ich spracúva výlučne v našom mene. Pozrite si príslušné vyhlásenie o ochrane údajov pre "ActiveCampaign". V tejto súvislosti upozorňujeme: Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných formulárov, osobné údaje sa môžu preniesť poskytovateľom služieb v tretích krajinách. Bezpečnosť prenosu je pravidelne zabezpečovaná takzvanými štandardnými doložkami o ochrane údajov, ktoré zaručujú, že spracovanie osobných údajov podlieha úrovni bezpečnosti, ktorá zodpovedá úrovni GDPR. Ak štandardné doložky o ochrane údajov nie sú dostatočnou zárukou na stanovenie primeranej úrovne bezpečnosti, vaše potvrdenie vyhlásenia o ochrane údajov v rámci kontaktných formulárov sa považuje za súhlas v zmysle článku 49 ods. 1 písm. a) DSGVO, ktorý odôvodňuje prenos údajov do tretích krajín.

Ak si neželáte, aby sa vyššie uvedené údaje zhromažďovali a spracovávali prostredníctvom ActiveCampaign, môžete svoj súhlas kedykoľvek odmietnuť alebo ho odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu spracovania. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu.

VI. Facebook

Na našej webovej stránke používame Facebook pixel od spoločnosti Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Írsko ("Facebook").

Na tento účel sme na našej webovej stránke implementovali kód. Facebook pixel je kúsok kódu v jazyku JavaScript, ktorý načíta súbor funkcií, ktoré umožňujú spoločnosti Facebook sledovať vaše používateľské akcie, ak ste na našu webovú lokalitu prišli prostredníctvom reklamy na Facebooku.

Napríklad pri nákupe produktu na našej webovej lokalite sa spustí pixel Facebooku a uloží vaše kroky na našej webovej lokalite do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Facebook porovnať vaše používateľské údaje (údaje o zákazníkovi, ako je IP adresa, ID používateľa) s údajmi vášho účtu na Facebooku. Pomocou Facebook pixelu je možné, aby Facebook na jednej strane určil návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklamy (tzv. "Facebook ads"). V súlade s tým používame Facebook pixel na zobrazovanie nami umiestnených reklám na Facebooku len tým používateľom Facebooku, ktorí zároveň prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty určené na základe navštívených webových stránok), ktoré odovzdávame Facebooku. Pomocou pixelu Facebooku chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nemali obťažujúci účinok. To nám umožňuje ďalej vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu sledovaním toho, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. "konverzia"). Zhromaždené údaje sú anonymné a nie sú pre nás viditeľné a môžu byť použité len v súvislosti s umiestnením reklamy.

Pomocou pixelov Facebooku môžu byť naše reklamné opatrenia (v súhrne) lepšie prispôsobené vašim želaniam a záujmom. Takto sa používateľom Facebooku - za predpokladu, že povolili personalizovanú reklamu - zobrazuje vhodná reklama. Okrem toho spoločnosť Facebook využíva zhromaždené údaje na účely analýzy a vlastnej reklamy. V závislosti od interakcie alebo individuálneho správania používateľa sa na našej webovej stránke nastavujú rôzne súbory cookie.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete si sami zmeniť nastavenia reklám na stránke https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen

Ak nie ste používateľom Facebooku, môžete v podstate spravovať svoju online reklamu založenú na používaní na adrese https://www.youronlinechoices.com Facebook spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa stanoviska Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Facebook používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 DSGVO) ako základ pre spracovanie údajov pre príjemcov so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Facebook zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude primerane dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov, a to aj v prípade, že sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Podmienky spracovania údajov na Facebooku, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným ustanoveniam, nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, odporúčame vám prečítať si jej vlastné zásady ochrany osobných údajov na stránke https://www.facebook.com/policy.php

Na našich webových stránkach používame aj rozhranie Facebook Conversions API, nástroj na sledovanie udalostí na strane servera. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Meta Platforms Inc. Za európsky región zodpovedá spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

Facebook spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme opäť upozornili, že podľa stanoviska Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Facebook používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 DSGVO) ako základ pre spracovanie údajov pre príjemcov so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Facebook zaväzuje dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Podmienky spracovania údajov na Facebooku, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným ustanoveniam, nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom rozhrania Facebook Conversions API nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

VII. TikTok

Na našich webových stránkach používame takzvaný "TikTok-Pixel" poskytovateľa TikTok (pre EÚ: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.). Ide o kód, ktorý sme implementovali na našich webových stránkach. Tento kód sa používa na pripojenie k serverom TikTok na sledovanie správania na našej webovej lokalite, keď udelíte výslovný súhlas s návštevou našej webovej lokality. Napríklad pri nákupe produktu na našej webovej lokalite sa spustí pixel TikTok a uloží vaše kroky na našej webovej lokalite do jedného alebo viacerých súborov cookie. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

Osobné údaje, ako napríklad vaša IP adresa, e-mailová adresa a ďalšie informácie, ako napríklad ID zariadenia, typ zariadenia a operačný systém, môžu byť tiež prenesené do TikTok. TikTok používa e-mail alebo iné prihlasovacie údaje alebo údaje o zariadení na identifikáciu používateľov našich webových stránok a na priradenie ich činností k používateľskému kontu TikTok.

TikTok používa tieto údaje na zobrazovanie cielenej a personalizovanej reklamy svojim používateľom a na vytváranie záujmových profilov používateľov. Zhromaždené údaje sú anonymné a nie sú pre nás viditeľné a používajú sa len na meranie účinnosti umiestňovania reklamy. Spoločnosť TikTok spracúva údaje od vás okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa stanoviska Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže znamenať rôzne riziká pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov u príjemcov nachádzajúcich sa v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do nich používa TikTok tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46. ods. 2 a 3 DSGVO). Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť TikTok zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude primerane dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov, a to aj v prípade, že sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TikTok nájdete tu: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE.

e. E-mailová reklama s prihlásením na odber informačného newslettra

Ak sa zaregistrujete na odber nášho informačného bulletinu, údaje potrebné na tento účel alebo vami osobitne poskytnuté údaje použijeme na pravidelné zasielanie nášho e-mailového bulletinu na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. a DSGVO.Odhlásenie z odberu informačného bulletinu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie, alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v informačnom bulletine. Po odhlásení z odberu vymažeme vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

5. Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

 • Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte okrem iného právo (v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov),
 • Požiadať o informácie o tom, či a aké údaje o vás uchovávame, a o kópie týchto údajov, požiadať o opravu alebo doplnenie vašich údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo nie sú spracované v súlade so zákonom,
 • požiadať o vymazanie vašich údajov, pokiaľ neexistuje zákonom uznaný dôvod proti vymazaniu (zákonné lehoty uchovávania),
 • požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich údajov za nasledujúcich podmienok:
  • Spochybňujete správnosť svojich osobných údajov,
  • požadujete, aby sme namiesto vymazania údajov obmedzili používanie nezákonne spracovaných údajov,
  • spracúvané údaje potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
  • ak uplatníte svoje právo namietať, po dobu objasňovania, či si oprávnené dôvody vyžadujú ďalšie spracovanie údajov,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich údajov za určitých okolností alebo odvoláte súhlas, ktorý ste predtým udelili na spracúvanie (nebude to mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sme vykonali do okamihu vášho odvolania),
 • požiadať o prenos údajov,
 • poznať totožnosť tretích strán, ktorým budú vaše údaje prenesené, a
 • podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

6. Naše kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov alebo chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, kontaktujte nás:

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13
8055 Graz
E-Mail: datenschutz@allergosan.at

V prípade žiadosti o informácie vás žiadame, aby ste priložili kópiu úradného preukazu totožnosti s fotografiou na účely identifikácie.